Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

msunderground
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
msunderground
Pictures with dad
Reposted fromstarwars starwars
msunderground
3549 7855 500
Be your teenage dream tonight
Reposted fromtrytobesuperwoman trytobesuperwoman
msunderground
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
msunderground
msunderground
7685 5a2c 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viamysteryblackcat mysteryblackcat
msunderground

June 23 2015

msunderground
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
msunderground
Play fullscreen
Jeśli wciąż oddychasz to jesteś szczęściarzem,
bo większość z nas rzęzi zniszczonymi płucami.
Rozpalamy w sobie ogień dla zabawy,
kolekcjonując imiona kochanków, z którymi nam nie wyszło.

Jesteśmy lekkomyślni, jesteśmy zdziczałą młodzieżą.
Goniąc wizje naszej przyszłości,
pewnego dnia odkryjemy prawdę -
że ktoś umrze zanim tam dotrze.

Jeśli wciąż krwawisz, to jesteś szczęściarzem,
bo nasze uczucia w większości są martwe i zapomniane.
Rozpalamy w sobie ogień dla zabawy,
Kolekcjonując zdjęcia z powodzi, która zatopiła nasz dom.

(...)

Jeśli jesteś zakochany, to jesteś szczęściarzem,
bo większość z nas jest przez kogoś rozgoryczona.
Rozpalamy w sobie ogień dla zabawy,
aby oderwać nasze serca od ciągłego tęsknienia za nimi,
lecz ja zawsze będę za nim tęsknić.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
msunderground
Wstydzę się
Na plaży gdy ktoś na mnie patrzy
I w autobusie
Buzuje we mnie wstydu zaczyn
Nie wiem gdzie
Się bardziej schować więc wychodzę

Wstydzę się
Napełnia mi czerwienią lica
Jąkam też
Choć bardzo chciałabym wykrzyczeć
Cała drżę
A oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie - wstydzę się
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viacytaty cytaty
msunderground
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viaomg-archy omg-archy
1749 98b2
Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos vialifeless lifeless
msunderground
Reposted fromgruetze gruetze vialifeless lifeless
msunderground
msunderground
2016 a7f2 500
Reposted fromeilenbrat eilenbrat viaomg-archy omg-archy
msunderground
1728 3326
Reposted fromVegelus Vegelus viaomg-archy omg-archy
7104 2494 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahelenburns helenburns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl